• :
  • :
ĐI HỌC LÀ HẠNH PHÚC - MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG NÁO NỨC MỘT NGÀY VUI.

Bài toán vui rèn luyện trí thông minh

Có rất nhiều phương pháp giúp các trò học tập thoải mái và có hiệu quả hơn. Ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp các trò có thể ôn lại kiến thức cùng nhau với những bài toán vui, những câu đố dí dỏm liên quan đến toán học. Đây cũng là một phương pháp vô cùng hiệu quả, tạo cho các trò cảm giác thích thú và giảm bớt căng thẳng khi học môn toán. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tham khảo một số bài tập ví dụ mà BGH đã chọn lọc dành cho các trò nhé!

Bài 1:
Một con sên bò từ chân lên tới đỉnh cái cột cao 10 mét. Ban ngày nó bò lên được 5 mét, ban đêm nó bò tụt xuống 4 mét. Muốn lên tới đỉnh, con sên phải bò mất mấy ngày và mấy đêm?
Giải:
Ngày đầu tiên sên bò lên được 5m, đêm lại tụt xuống 4 m. Như vậy sau một ngày đêm, sên bò lên được:   5 - 4 = 1 (m)
Ngày cuối cùng sên bò lên 5m để được lên tới đỉnh thì sên phải ở mét thứ 5.
Để sên bò lên và tụt xuống ở đúng mét thứ 5 thì phải mất:    
1 x 5 = 5 (ngày đêm)
Như vậy sên bò lên tới đỉnh phải mất :  
5+1 = 6 (ngày) 5 (đêm).

Bài 2:
Có 7 người, mỗi người nuôi 7 con mèo, mỗi con mèo ăn 7 con chuột, mỗi con chuột ăn 7 gié lúa, mỗi gié lúa có 7 hạt lúa. Như vậy có tất cả bao nhiêu hạt lúa bị chuột ăn?
Giải
Số hạt lúa trong 7 gié lúa là :     7 x 7 = 49 (hạt)
Số hạt lúa 7 con chuột ăn là :   7 x 49 = 343 (hạt)
Đáp số:  343

Bài 3:
Một người bán trứng, bán lần thứ nhất nửa số trứng người đó có và 0,5 quả trứng. Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng. Lần thứ ba bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng thì vừa hết.
Hỏi người đó lúc đầu có bao nhiêu quả trứng ?
Giải
Số quả trứng trước khi bán lần ba:               0,5 x 2 = 1 (quả)           
Số quả trứng trước khi bán lần hai:     (1 + 0,5) x 2 = 3(quả)           
Số quả trứng lúc đầu:                            (3 + 0,5) x 2 = 7 (quả)
Đáp số:   7 quả trứng

Sau đây là các bài cho trò luyện tập.

Bài 1:
Một con vịt trời đang bay, gặp một đàn vịt trời bay ngược lại, bèn cất tiếng chào: “Chào 100 bạn.”. Đàn vịt trời đáp: “Bạn nhầm rồi, chúng tôi thêm cả chúng tôi, thêm một nửa chúng tôi, thêm một phần tư chúng tôi và cả bạn nữa mới đủ 100”.
Hỏi đàn vịt trời đó có bao nhiêu con ?

Bài 2:
Cháu gái hỏi Bà: “Bà ơi, năm nay, Bà bao nhiêu tuổi?”. Bà trả lời: “1/6 tuổi của bà trừ đi 6 thì sẽ được 6.” Hỏi Bà bao nhiêu tuổi?

Bài 3:
Ông Bố muốn chia gia tài cho 3 đứa con trai là đàn bò gồm có 17 con.
Ông Bố nói:
- Chia cho con trai lớn 1/2 đàn bò.
- Chia cho con trai thứ hai  1/3 đàn bò.
- Chia cho con trai út   1/9 đàn bò.
Các trò hãy tìm cách chia gia tài cho 3 người con mà không phải làm thịt số bò?

 

Bài giải:


Bài 1:
Gọi số vịt của đàn vịt trời là a con (a khác 0)
Theo bài ra ta có: a + a + a/2 + a/4 + 1 = 100
2 x a + a/2 + a/4 = 99
a x (2 + 1/2 + 1/4) = 99
a x 11/4 = 99
a            = 99 : 11/4
a            = 36
Vậy đàn vịt trời có 36 con

Bài 2: 
1/6 tuổi Bà tương ứng với số tuổi là: 6 + 6 = 12 (tuổi)
Tuổi của Bà là: 12 x 6 = 72 (tuổi)
Đáp án: 72 tuổi

Bài 3:
Mượn thêm 1 con bò nữa lúc đó có số con bò là: 17 + 1 = 18 (con)
Người con trai lớn được số con bò là: 18 : 2 = 9 (con)
Người con trai thứ hai có số con bò là: 18 : 3 = 6 (con)
Người con trai út có số con bò là: 18 : 9 = 2 (con)
Như vậy có tổng số con bò là: 2 + 6 + 9 = 17 (con)
Như vậy thừa 18 – 17 = 1 (con)
Sau khi chia xong trả lại con bò đã mượn.
Đáp số: con trai lớn: 9 con, con trai thứ hai: 6 con,  con trai út: 2 con

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 82
Hôm qua : 26
Tháng 11 : 697
Năm 2022 : 13.843