08/11/18  Giáo viên  3
Tổng hợp các bài viết hay của Giáo viên
 19/01/17  Giáo viên  6
"Tết ...tết ...tết đến rồi"
 15/04/16  Giáo viên  6
(GDVN) - Tiếng BỐ ƠI rươm rướm lệ dân Hùng/ Lời LY ƯỚC nỉ non đàn chim Việt...
 26/02/16  Giáo viên  6
"Giáo viên chủ nhiệm là cán bộ quản lý lớp cho nên người dạy giỏi và người chủ nhiệm giỏi không nhất thiết là một. Đôi khi có cả sự đồng thuận và sự có lệch pha".